KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Przedmiot działalności i kompetencje

 1. Szkoła Podstawowa  Nr 13 w  Piotrkowie Trybunalskim jest szkołą publiczną,
 2. nauka w szkole trwa 8 lat,
 3. szkoła podstawowa jest szkołą obwodową dla uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
 4. szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 5. w ostatnim roku nauki przeprowadza się obowiązkowy sprawdzian umiejętności
 6. ukończenie szkoły daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach średnich,

Cele szkoły

Celem szkoły jest wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i wprowadzanie go w życie społeczne, w szczególności szkoła:

 1. stwarza warunki całościowego i harmonijnego rozwoju możliwości intelektualnych, duchowych i fizycznych dziecka
 2. zapewnia uczniom możliwości zdobywania wiedzy, kształcenia umiejętności, rozwijania zdolności i zainteresowań
 3. przygotowuje do samodzielnego kreowania osobistej drogi rozwoju, uczenia umiejętności dokonywania wyboru wartości ważnych w życiu
 4. dba o bezpieczeństwo wychowanków i ich rozwój fizyczny
 5. przygotowuje do życia w społeczeństwie po osiągnięciu pełnoletności

Zajęcia dodatkowe i indywidualne

Umożliwiając uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej szkoła organizuje naukę religii lub etyki.

Szkoła umożliwia uczniom szczególnie uzdolnionym realizację obowiązku szkolnego indywidualnym tokiem lub programem nauki, ukończenie szkoły w skróconym czasie. Pomaga w organizowaniu zajęć dodatkowych dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

Szkoła udziela na wniosek ucznia, rodziców, nauczyciela, pedagoga, poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie:

 1. zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
 2. nauczania indywidualnego,
 3. indywidualnych konsultacji,
 4. zajęć terapeutycznych,
 5. porad dla uczniów,
 6. porad konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 13 im.Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Magdalena Majos
data: 02-10-2017
wytworzył: Dorota Sośnia
data: 02-10-2017
data: 02-10-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 312