KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zasady naboru

REKRUTACJA 2017/2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim informuje o zasadach rekrutacji kandydatów na uczniów do klasy I do Szkoły Podstawowej nr 13 na rok szkolny 2017/2018:

- z obwodu szkoły – do klasy I dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu (ale po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego).

Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów przystępujących do naboru do klasy I (z obwodu szkoły)

30 marca 2017 r. – 30 kwietnia 2017 r.

 - spoza obwodu szkoły

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

4 – 15 maja 2017 r.

1-2czerwca  2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

16 maja 2017 r.

6 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 maja 2017 r.

godz. 15.00

9 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26 maja 2017 r.

12 czerwca 2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

30 maja 2017 r.

godz. 15.00

14 czerwca 2017 r.

godz. 15.00

 1. Określa się kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:
  • rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – przyznaje się5 punktów;
  • kandydat, który uczęszczał do przedszkola mającego swoją siedzibę w obwodzie tej szkoły – przyznaje się 3 punkty;
  • wielodzietność rodziny kandydata – przyznaje się 2 punkty;
  • miejsce pracy, co najmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły – przyznaje się 1 punkt.
 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów:
  • potwierdzenie dyrektora szkoły na podstawie dokumentacji szkoły;
  • zaświadczenie dyrektora przedszkola;
  • oświadczenie rodzica o wielodzietności rodziny, w której wychowuje się kandydat;
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu rodzica kandydata.
  • Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 7/2017 z dnia 30.03.2017 r.

WNIOSEK

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 13 im.Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Magdalena Majos
data: 02-10-2017
wytworzył: Dorota Sośnia
data: 02-10-2017
data: 02-10-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 23-03-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 01-03-2014 - Edycja treści
 • 22-10-2009 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 733